خدمات مهندسی ترمینال های روغن خوراکی

بازگشت

oil terminal

ترمینال های روغن خوراکی جهت ذخیره سازی روغن های خوراکی گیاهی نظیر روغن سویا، آفتابگردان، کانولا و ... بکار میرود. در این ترمینالها مخازن ذخیره فلزی عمودی روغن های فوق الذکر را درون خود جا داده و این روغن ها جهت تصفیه به کارخانجات تصفیه روغن ارسال میشوند.
با توسعه بخش خصوصی در ایران سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به ایجاد مناطق ویژه زون روغن خوراکی در بنادر خود نموده است و زمینهای بندر را به صورت قراردادهای کوتاه مدت و بلند مدت به روش BOT به بخش خصوصی اجاره می دهد. 

مهندسین مشاور ایراتک جزء اولین و با سابقه ترین شرکت هایی است که در زمینه انبار روغن های خوراکی دارای تجربه می باشد و طرح های متعددی را اجرا نموده است.

زمینه های زیر بخشی از خدماتی است که شرکت ایراتک ارائه مینماید:

check امکانسنجی / پیش مهندسی

check مهندسی پایه و تفصیلی

check نظارت کارگاهی و عالیه

check مدیریت پیمان

check تامین، ساخت، نصب و بهره برداری به روش EP، PC، یا EPC

بخش های اصلی یک انبار روغن خوراکی معمولا به شرح زیر می باشد:

check      مخازن ذخیره

check      فنداسیون مخازن ذخیره

check      باندوال مخازن ذخیره

check      سکوهای تخلیه و بارگیری

check      ایستگاههای پمپاژ فرآورده و سیستم پایپینگ بین مخازن و خطوط لوله

check      ساختمانهای عملیاتی، تعمیراتی، اداری، اقامتی و بهداشتی

check      محوطه، خیابانها، فضای سبز و روشنایی محوطه

check      اتاق پست برق

check      اتاق تابلوهای برق و اتاق فرمان

check      سیستم کابل کشی انبار


pdf
  دانلودها

pdf بروشور شرکت ایراتک کیش / خدمات مهندسی پایانه های روغن خوراکی

pdf  استاندارد بازرسی و ساخت مخازن ذخیره API 650

pdf  آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 - ویرایش 4

pdf  استاندارد اجرایی برای سیستم لوله کشی داخل کارخانه   IPS-C-PI-240

pdf  استاندارد اجرایی برای جوشکاری سامانه لوله کشی کارخانه   IPS-C-PI-290

pdf  استاندارد اجرایی برای خطوط لوله انتقال (خشکی)   IPS-C-PI-140

pdf  استاندارد بازرسی و نگهداری تعمیرات پمپ های آتش نشانی   IPS-C-SF-242

pdf  استاندارد بازرسی و نصب سیستم های ثابت آتش نشانی   IPS-C-SF-505

pdf  استاندارد محدوده ایمنی   IPS-C-SF-550

pdf  استاندارد رنگ آمیزی   IPS-C-TP-102

pdf  استاندارد جانمایی فاصله گذاری   IPS-C-E-PR-190

pdf  استاندارد اجرایی شمع ها و دیوارهای حائل   IPS-C-CE-132

pdf  استاندارد اجرایی برای سازه های بتنی   IPS-C-CE-200

pdf  استاندارد نصب تاسیسات الکتریکی   IPS-C-EL-115

pdf  آیین نامه مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق   NFPA 30

pdf  استاندارد طراحی فرآیندی و انتقال مایع و گاز و ذخیره سازی   IPS-E-PR-360

pdf روش ساخت مخازن سقف شناور

 

بازگشت

جهت ذخیره سازی روغن های خوراکی گیاهی نظیر روغن سویا، آفتابگردان، کانولا و ... بکار میرود. در این ترمینالها مخازن ذخیره فلزی عمودی روغن های فوق الذکر را درون خود جا داده و این روغن ها جهت تصفیه به کارخانجات تصفیه روغن ارسال میشوند.