سیاست ها

خط مشی کیفیت شرکت ایراتک کیش

شرکت ایراتک کیش با پشتوانه تجربه و تخصص سالیان متمادی کارکنان خود و بهره گيری از سيستم های نوین سخت افزاری و نرم افزاری و دانش فنی روز دنيا در زمینه مدیریت پروژه، تامین خدمات مهندسی، بازرگانی، مشاوره فنی، ساخت، نصب، تست و پیش راه اندازی، استارت آپ، بهره برداری و تعمیرات فعالیت می نماید. اين شرکت در راستای توسعه کیفی و کمی پروژه های شرکت، حفظ محیط زیست، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی محیط کار به طور عمومی منطبق بر استانداردهای ISO 14001:2015، ISO9001:2015، ISO45001:2018 و INSO/ISO 17020:1392 رئوس خط مشی سیستم مدیریت کیفیت خود را به شرح ذيل اعلام می دارد:

۱. تلاش در جهت حفظ و ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده منطبق بر استانداردهای روز دنیا
۲. شناسایی و به کار گیری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقاء سطح آگاهی، دانش فنی، مهارت های علمی و آموزش کارکنان با رویکرد بهبود کیفیت خدمات
۳. توسعه منابع انسانی از طریق هدایت، ارزیابی مداوم، ایجاد ارتباط و تعامل مناسب و موثر با کارکنان، تشویق و ارج نهادن به خدمات آن ها در راستای مشارکت حداکثری آن ها
۴. استفاده از علوم و تکنولوژی های نوین و پیشرفته
۵. همکاری با شرکت های بین المللی و عضویت در مجامع و انجمن های تخصصی مهندسی
۶. قرارگیری در زمره شرکت های مهندسی برتر در زمینه های تخصصی شرکت و ارائه خدمات مهندسی متنوع
۷. پیشگیری از حوادث و صدمات انسانی و آلودگی های زیست محیطی و آموزش مستمر و افزایش آگاهی کارکنان در زمینه عمومی و تخصصی ایمنی، بهداشت و محیط زیست به منظور کاهش خطرات و ریسک فعالیت ها و حرکت در جهت بهینه سازی منابع
۸. شناسایی و تامین نیازها و انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در راستای افزایش سطح رضایتمندی آنان از طریق توسعه سیستم های ارتباطی
۹. پایبندی به اخلاق حرفه ای و اجتماعی با تاکید بر درستکاری،رازداری و رعایت بی طرفی و استقلال در انجام خدمات مهندسی
در این راستا کلیه خدمات و فرایندهای سیستم مدیریت شرکت بر اساس سیستم مدیریت یکپارچهIMS مستقر شده و همواره در حال بهبود می باشد.
اینجانب با اعتقاد کامل به مفاد این خط مشی و پایبندی به اجرای اصول آن، تعهد خود را به بهبود مستمر
سیستم های فوق اعلام نموده و از کلیه کارکنان انتظار دارم تا با همدلی و همراهی خود زمینه های تحقق رئوس این خط مشی را فراهم نمایند.

داریوش قربان زاده                                                             
مدیر عامل