مشاوره نگهداری و تعمیرات در بنادر

بازگشت

 

 

 

 

سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان متولی مدیریت بنادر کشور با رویکرد حرفه ای به موضوع نگهداری و تعمیرات پرداخته است و در اکثر بنادر ایران از شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح در زمینه نگهداری و تعمیرات بهره می جوید. در این بین مهندسین مشاور ایراتک به عنوان یکی از شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح و با سابقه تمامی تلاش خود را در ارائه خدمات مشاوره نگهداری و تعمیرات در زمینه های زیر بکار گرفته و توانسته است جزء مشاورین توانمند در این رسته قرار گیرد:
check مشاوره نگهداری و تعمیرات تاسیسات و اماکن بندری
check مشاوره نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری و خشکی
check مشاوره نگهداری و تعمیرات تجهیزات و شناورهای دریایی
check مشاوره نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابراتی، الکترونیکی و ناوبری در بنادر
check تهیه، بهینه سازی و راه اندازی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات مشاوره نگهداری و تعمیرات در بنادر

pdf آشنایی با بنادر ایران

pdf آشنایی با ترمینال های کانتینری

pdf مقدمه ای بر مفهوم نگهداری و تعمیرات

pdf آنالیز روغن

pdf آنالیز صدا

pdf مدیریت تجهیزات بندری

pdf طراحی سازه های ساحلی

pdf الزامات ایمنی اپراتوری جرثقیل ها

 

بازگشت