تاریخچه

تاریخچه

شركت ایراتک کیش طی سال های فعالیت خود در راستای ارائه خدمات مهندسی توفيق اين را داشته تا ضمن نوآوری در انجام پروژه ها، رضايتمندی کارفرمايان را نيز جلب نمايد. اين شركت با تمركز بر ماموريت سازماني خود، متكي بر مديريت كارآمد، كاركنان متخصص و کوشا و قابليت سازماندهي موثر متعهد است با استفاده از فناوريهاي روزآمد و خلاقيت سرمايه هاي انساني ضمن توجه به تعهدات خود نسبت به مشتريان، در گسترش كمي و ارتقاي كيفي خدمات خود در درون و برون از مرزهاي كشور بكوشد.
این شرکت در سال 1385 شمسی (2006 میلادی) در منطقه آزاد کیش تاسیس گردیده و معیارهای کیفی و فنی بین المللی بر آن حاکم است.
مدیران این شرکت از متخصصین توانمند در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع بندری و دریایی، فعالیت های ساحلی و فراساحلی بوده و بومی سازی تکنولوژی های نوین صنعت و تجارت جهانی را در کشور سر لوحه کار خود قرار داده اند.