مشاوره نگهداری و تعمیرات کارخانجات

 

بازگشت

 

harbour construction article

 

مهندسین مشاور ایراتک به عنوان پیشگام در این رشته از فعالیت‌های مهندسی تجربیات زیادی در زمینه طراحی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات كارخانه‌ها اندوخته است .

رئوس خدمات قابل ارائه در قالب طرح جامع نگهداری و تعمیرات به ترتیب زیر می باشد:

check جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و طبقه‌بندی ماشین‌آلات و تهیه شناسنامه‌های فنی
check طراحی سازمان مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات
check طرح ریزی نیروی انسانی تعمیراتی
check تدوین دستورالعمل‌های تعمیراتی
check تدوین برنامه آموزش كاركنان جهت پیاده‌سازی سیستم
check پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای سیستم و بهبود روش‌های نگهداری و تعمیرات
check تهیه، بهینه سازی و راه اندازی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات

 

pdf دانلودها

 pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات مشاوره نگهداری و تعمیرات کارخانجات

 

بازگشت