ابنیه (مشاوره نگهداری و تعمیرات در بنادر)

بازگشت

 

 

 

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، (Total productive maintenance) یا نگهداری و تعمیرات اثربخش جامع، یک نوع سیاست نگهداری و تعمیرات است، که با هدف حداکثر کردن بهره‌وری و اثربخشی کلی تجهیزات، از طریق یک سیستم فراگیر نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه، برای کل طول عمر تجهیزات می‌باشد.

این مفهوم به عنوان بخشی از پیاده‌سازی کایزن (فرآیند بهبود فراگیر در تولید) و تولید ناب در ژاپن شکل گرفت. نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، همانند مدیریت کیفیت فراگیر، کلیه افراد در همه سطوح را، در نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها و کنترل کیفیت تجهیزات، دخالت می‌دهد.

نگهداری و تعمیرات

با توجه به معنی لغوی نگهداری و نگهداشت در لغت نامه دهخدا، مناسب ترین کلمه برای لغت MAINTENANCE ،  نگهداری ترجمه شده است.  عبارت Maintenance از دید معنایی، شامل  همه ی فعالیت های فنی و ستادی است برای سالم کارکردن و مرتب نگهداشتن ماشین آلات و تجهیزات انجام می شود. این تجهیز می تواند یک خودروی سواری، یک کامپیوتر شخصی، یک توربین بخار، پله برقی و آسانسور و غیره باشد.

نگهداری و تعمیرات از دید عملیاتی

1- بازدیدهای دوره ای و مرتب از تجهیز

2- بررسی و رفع عیب و نواقص احتمالی و جلوگیری از ضرر و زیان های بزرگ

3- تعمیرات دوره ای در فواصل معین

و در کل هر کاری که باعث حفظ وضع صحیح کار مجموعه و اجزای آن شود. پس ذکر این نکته حائز اهمیت است که این لغت مفهوم تعمیرات را نیز در بر دارد. از این رو در این کتاب لغت نگهداری شامل تمامی فعالیت های تعمیراتی نیز می شود.

هدف ترغیب افراد به نگهداری محل کار یا کارخانه، از طریق گروه‌های کوچک و فعالیت‌های داوطلبانه است

 

بازگشت