مهندسی بندر سازی و سازه های دریایی

بازگشت

harbour construction article

 

مهندسین مشاور ایراتک با سابقه طولانی در صنایع بندری و دریایی خدماتی به شرح زیر را در زمینه بندر سازی و سازه های دریایی ارائه می نماید:

 • مظالعات امکانسنجی و طراحی مفهومی
 • خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بنادر صیادی، بنادر و سازه های دریایی
 • مهندسی کارگاهی و نظارت بر عملیات اجرایی احداث بنادر
 • مطالعات لایروبی و نظارت بر آن
 • خدمات مهندسی مراحل اول و دوم سکوهای دریایی
 • مهندسی کارگاهی و نظارت بر عملیات اجرای احداث سکوهای دریایی
 • طراحی و برنامه ریزی بنادر
 • مطالعات ارزیابی اجمالی و تفصیلی زیست محیطی بنادر
 • مطالعات هیدرودینامیک، مورفولوژی و رسوب و مطالعات ناوبری
 • پیش بینی بار و ارائه برنامه استراتژیک توسعه
 • مطالعات سرمایه گذاری در زمینه حمل و نقل کالا در بنادر 
 • طراحی و نظارت سازه های برداشت آب از دریا به منظور تامیین آب سیستم های خنک کن و آب شیرین کن

 

 

pdf دانلودها

pdf  بروشور مهندسین مشاور ایراتک کیش / بندرسازی و سازه های دریایی

pdf  نشریه 628 / واژه نامه سازه های ساحلی

pdf  نشریه 630 / ملاحظات کلی

pdf  نشریه 631 / شرایط طراحی سازه های ساحلی

pdf  نشریه 632 / مصالح سازه های ساحلی

pdf  نشریه 633 / قطعات بتنی پیش ساخته سازه های ساحلی

pdf  نشریه 634 / پی های سازه های ساحلی

pdf  نشریه 635 / کانالهای ناوبری و حوضچه ها

pdf  نشریه 636 / تجهیزات محافظت بندر

pdf  نشریه 637 / تاسیسات پهلو گیری (مهار)

pdf  نشریه 638 / سایر تجهیزات بندری

pdf  نشریه 639 / اسکله های ویژه

pdf  نشریه 640 / اسکله های تفریحی

pdf  نشریه 641 / مستندات تدوین دستور عمل طراحی سازه های ساحلی

 

 

بازگشت