طرح های توجیهی

بازگشت

feasibility_study_work_inner

 

تهیه طرحهای توجیهی/ امکانسنجی طرحها/ پیش مهندسی/نظارت بر اجرای طرح ها
طرح توجیهی ، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب و کار است. هدف از تهیه طرح توجیهی ارائه یک مدل تصمیم گیری به مدیران سازمان و یا شرکت است که نشان دهنده فواید و عواقب تصمیم گرفته شده می باشد این طرح تمامی عوامل موثر بر پروژه به دقت مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن بازنگری شده و در نهایت توجیه پذیری سرمایه گذاری، برآورد میگردد. با توجه به موارد فوق، میتوان مطالعات امکانسنجی را فرآیندی کنترل شده جهت شناسایی مشکلات و مزایای اجرای یک پروژه یا ورود به یک موقعیت سرمایه گذاری دانست و همراه با شرحی کامل از شرایط و برآورد عواید و هزینه های انجام آن با در نظر گرفتن ریسک ها ی موجود صورت میگیرد. این مطالعات در حکم گام نخست در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران یا مدیران ارشد سازمان به حساب میآید. این بدان معنا است که این مطالعات باید در بدو امر با صورت مساله ای به نام پیشنهاد سرمایه گذاری یا اجرای پروژه انجام شود. از همین منظر، مطالعات امکان سنجی و گرد آوری داده ها باید به نحوی انجام شود که به منزله ابزار تحلیلی، در برگیرنده محدودیتها، توصیه هایی برای بهبود و پیشنهادهای عملی در راستای پیشبرد اهداف باشد.

 
بطور کلی طرحهای توجیهی در 3 بخش زیر تهیه و تدوین می گردد:
مطالعه بازار: بازار محصول از جنبه های مختلف از جمله عرضه و تقاضا، ظرفیت تولید داخل، واردات، صادرات، برآورد تقاضای داخلی، ... مورد بررسی قرار می گیرد.
مطالعه فنی: در این قسمت فن آوری، ظرفیت ، محل اجراء، ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز، ساختار اجرایی طرح و ... ، مورد مطالعه قرار می گیرد.
مطالعه های اقتصادی طرح: در این قسمت به محاسبه و تحلیل شاخص های اقتصادی طرح نظیر هزینه های ثابت، در گردش، سالیانه،... و شاخص های مالی از جمله نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه، سودآوری طرح و ... ، پرداخته می شود.

مهندسین مشاور ایراتک کیش به عنوان عضو حقوقی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در گرایش های ساختمان، مسکن و شهر سازی، صنعت انرژی، نیرو نفت و گاز، کارخانجات مصنوعات صنعتی جهت تهیه طرح های توجیهی بانکی و غیر بانکی و نظارت بر اجرای طرح ها فعال می باشد. 

برخی از زمینه هایی که این مشاور نسبت به تهیه طرح های توجیهی و نظارت بر احداث آنها فعالیت کرده است به شرح زیر میباشد:
check احداث پایانه های صادراتی و وارداتی مخازن ذخیره نفت و گاز در بنادر
check احداث ترمینالهای کانتینری در مناطق ویژه اقتصادی بنادر
check احداث کارخانجات تولیدی صنعتی در شهرک های صنعتی کشور
check احداث مجتمع های توریستی، هتل، مراکز تفریحی
check احداث کارخانجات نساجی و پوشاک
check احداث ترمینال های ذخیره و تصفیه روغن خوراکی
check احداث نیرو گاه های برق (سیکل ترکیبی، خورشیدی، بادی و ...)
check احداث سیلوهای ذخیره سازی غلات و کارخانجات آرد
check احداث کارخانجات مرتبط با صنایع پایین دستی ساختمان
check احداث کارخانجات مرتبط با صنایع پایین دستی پتروشیمی

checkاحداث کارخانجات تولید تجهیزات دریایی

checkاحداث بیمارستان و مراکز درمانی

checkاحداث پالایشگاه های کوچک (مینی ریفاینری)

checkاحداث تاسیسات نفت و گاز

 

pdf  دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / طرح های توجیهی

pdf  کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی                www.abcic.ir

pdf  بانک صنعت و معدن / نهادهای همکار / مشاوران                  www.bim.ir

pdf  فرمت گذارش توجیهی برای طرح های کوچک

pdf  فرمت نظارت بر اجرای طرحهای کوچک

pdf  راهنمای تدوین گزارش توجیهی

بازگشت