آموزش

معرفی دوره های آموزشی شرکت ایراتک کیش

مدت ساعت نام دوره آموزشی ردیف
24 بازرسی جرثقیل و تجهیزات بالابری 1
16 اپراتوری جرثقیل 2
24 بازرسی دیگ های بخار 3
32 بازرسی جوش CWI)) 4
24 تهیه کتابچه تعادلی شناورها 5
24 کنترل خوردگی 6
16 آنالیز روغن 7
24 بازرسی رنگ 8
16 آشنایی با اصول و مفاهیم نگهداری و تعمیرات 9
24 هیدرولیک و پنوماتیک 10
32 نرم افزار طراحی سه بعدی CATIA 11
24 نرم افزار AUTOCAD 12
16 ترموگرافی 13
16 بازرسی مخازن تحت فشار 14
16 نظارت بر احداث ترمینال های نفتی (بخش مکانیکال و ایمنی ) 15
8 نظارت بر احداث ترمینال های نفتی (بخش الکتریکال) 16
8 نظارت بر احداث ترمینال های نفتی (بخش سیویل) 17
16 آنالیز صدا 18
16 آنالیز ارتعاشات 19
24 بازرسی فنی دوره ای ترمینال های نفتی 20


توضیحات :

 کلیه دوره های آموزشی فوق در محل شرکت ها قابل برگزاری میباشد
 درصورت درخواست مشتریان، سایر دوره های آموزشی که در جدول فوق آورده نشده است، قابل طراحی و برگزاری میباشد
 تامین محل و امکانات مربوطه و پذیرایی از شرکت کنندگان در دوره آموزشی بر عهده مشتریان میباشد
 ایاب و ذهاب و اقامت مدرس بر عهده مشتریان میباشد
 برگزاری دوره ، جزوات آموزشی، امکانات کمک آموزشی ،
CD، کاتالوگ، برگزاری آزمون، صدور گواهینامه بر عهده این شرکت میباشد
 در صورت درخواست برگزاری هرکدام از دوره های فوق با واحد آموزش این شرکت (خانم مقیسه) داخلی 108 (88978935 - 021) تماس حاصل فرمایید 

page1

مشتریان عمده دوره های آموزشی


customers


page2