نصب تجهیزات اندازه گیری

بازگشت

کالیبراسیون تجھیزات اندازه گیری و ابزاردقیق

کالیبراسیون تجھیزات اندازه گیری و ابزاردقیق یکی از مواردی بوده که در ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی باید به آن توجه کرد. معمولا تجهیزات پس از یک مدت کار کردن در اندازه گیری دچار خطا میشوند،که برای عملکرد صحیح پروسه و سیستم باید دقت لازم را برای اندازه گیری داشته باشند.از این رو باید تجهیزات را برای کالیبره به آزمایشگاه های کالیبره ارسال کرد و یا کارشناس کالیبراسیون در محل تجهیز خطای آن را به دست آورده و اگر قابلیت تنظیم و صفر کردن خطا را داشته باشد خطای آن را بگیرد. کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق از این رو بسیار مهم و واجب بوده که معمولا تجهیزات ابزاردقیق در صنایع مختلف نقش اساسی ایفا میکنند تصور کنید یک ترانسمیتر دما در یک پروسه ستون تقطیر با خطا کار کند، آیا محصول خروجی کیفیت کافی را دارد؟
کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق مهم

check ترموکوپل ها
check گیج های دما
check گیج های فشار
check ترانسمیتر های فشار
check ترانسمیترها دما
check ترانسمیتر های فلو
check ترانسمیترهای سطح
check کنترل ولو ها
check اکچویتور ها

کالیبراسیون تجھیزات ابزاردقیق یک کار بسیار دقیق و حساس میباشد،زیرا اکثر تجهیزات در صنایع مهم می باشند و دقت آنها در تولید محصولی با کیفیت نقش بسیاری دارد. تجهیزات ابزاردقیق اکثرا در قسمت های بسیار حساس یک پروسه قرار دارند از این رو کالیبراسیون مرتب و منظم را باید در فیلد های صنعتی رعایت کنند.
شرکت ایراتک کیش این توانایی را دارد که در محل نصب تجهیزات، نسبت به کالیبراسیون آنها بدون انتقال به آزمایشگاه اقدام کند و از این رو در هزینه و زمان صرفه جویی قابل ملاحظه ای ایجاد کند.

1

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات نصب تجهیزات اندازه گیری

بازگشت