کالیبراسیون مخازن

بازگشت

oil storage caliberation inner

مهندسین مشاور ایراتک با داشتن مجوز کالیبراسیون مخازن و تجهیزات اندازه گیری (میترینگ) از اداره کل صادرات و مبالات مواد نفتی وزارت نفت خدمات گسترده ای را در این زمینه ارائه می نماید.
این شرکت با داشتن  بالاترین  تعداد  پرسنل  دارای  کارت  سبز ( مجوز عملیات میدانی و محاسبات توأمان)  و  تجهیزاتی  مدرن،  خدمات کالیبراسیون  را  در  بالاترین  حد  عدم  قطعیت  ها تحت نرافزار بومی
(IRATEC CAL PRO) انجام داده و ضمن رعایت کلیه آیین نامه ها و استانداردهای بین المللی در بهینه ترین زمان ممکن خدمات مربوطه را تامین می نماید.
امروزه با افزايش كاربرد و رشد روزافزون قيمت مواد نفتي، بحث اندازه گيري حجمي مخازن ذخیره فرآورده های نفتی و تجهیزات اندازه گیری دبی خطوط لوله و ارتفاع سطح مخازن ذخیره دو چندان شده است . از جمله چالشهاي پيش روي اين بخش مي توان كاربرد سيستم هاي نوين در حجم سنجي مخازن و تجهیزات اندازه گیری را نام برد . در سالهاي اخير، بدليل صرفه جوئي هاي غير كارشناسانه دقت لازم در جهت اندازه
گيري و حجم سنجي دقيق مخازن ذخيره صورت نگرفته است . اين مشكل منجر به هدر رفتن مواد نفتي به طرق مختلف مي گردد . آناليز اقتصادي كاليبراسيون مي تواند آثار منفي عدم توجه به اين قسمت را نشان دهد و اهميت آن با مقايسه بين ارزش مايع درون مخزن و هزينه ناچيز كاليبراسيون كاملاً مشهود مي گردد . از اين رو تدوين راهكارهاي جديد به منظور آگاهي از مقدار ماده ذخيره شده در مخازن و دقت تجهیزات اندازه گیری امري اجتناب ناپذير مي باشد . هدف از حجم سنجي مخازن، تهيه جداول مورد نياز به منظور تعيين حجم مخزن در ارتفاع هاي مختلف مي باشد. در اين راستا بايد عوامل موثر در تعيين حجم مانند شيب كف ، نوع سقف، فضاهاي مثبت و منفي و غيره مد نظر قرار گيرد . مقايسه روش ارائه شده با ساير روشهاي سنتي نيز مزيت هاي كاربرد آن را روشن مي سازد . تاثير دما بر بدنه مخازن و چگونگي اعمال آن در روند كاليبراسيون نيز از ديگر مسائل مورد بحث مي باشد كه نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده در اين زمينه قابل تامل است .
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری می تواند از ایجاد اشتباهات در قرائت مقادیر دبی سیال عبوری از خطوط لوله و ارتفاع سطح سیال ذخیره شده کاسته و آثار منفی حاصل از آن را بشدت کاهش دهد.
بدیهی است جداول کالیبراسیون مخازن و تجهیزات اندازه گیری مبنای مبادلات و صادارت مواد نفتی قرار می گیرند و دقت بالا در کالیبراسیون از الزامات مهم این صنعت می باشد.

زمینه های فعالیت در بخش خدمات کالیبراسیون مخازن:
• کالیبراسیون مخازن ذخیره عمودی استوانه ای روزمینی اتمسفریک سقف شناور و ثابت
• کالیبراسیون مخازن کروی حاوی سیال تحت فشار
• کالیبراسیون مخازن افقی دفنی و روزمینی ذخیره فرآورده های نفتی (جایگاههای سوخت گیری و مجتمع های صنعتی)
• کالیبراسیون مخازن تانکرهای حمل سوخت جاده ای اتمسفریک و تحت فشار
• کالیبراسیون مخازن کشتی و بارج های ذخیره فرآورده های نفتی
• کالیبراسیون مخازن تانکرهای حمل سوخت ریلی اتمسفریک و تحت فشار

pdf  دانلودها:

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / کالیبراسیون مخازن

pdf  API 2.2A  استاندارد کالیبراسیون مخازن استوانه ای با روش متر کشی دستی 

pdf  API 2.2B استاندارد کالیبراسیون مخازن استوانه ای با روش خط مرجع نوری  (Reference Line Method)

pdf  API 2.2C  استاندارد کالیبراسیون مخازن استوانه ای با روش مثلث بندی اپتیکی (Optical-Triangulation)

pdf  API 2.2D  استاندارد کالیبراسیون مخازن استوانه ای با روش EODR (Internal Electro Optical Distance Ranging)

pdf  API 2552  استاندارد کالیبراسیون مخازن افقی با روش آبی

pdf  API 2555  استاندارد کالیبراسیون مخازن کروی

pdf  API 2.2E  استاندارد کالیبراسیون مخازن افقی با روش دستی

pdf  API 2.2F  استاندارد کالیبراسیون مخازن افقی به روش EODR (Internal Electro Optical Distance Ranging)

pdf  API 2.7  استاندارد کالیبراسیون مخازن بارج

pdf  API 2.8  استاندارد کالیبراسیون مخازن کشتی و نفتکش

pdf  اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی - وزارت نفت

بازگشت