خدمات کالیبراسیون مخازن و میترینگ

اطلاعات تماس بخش کالیبراسیون مخازن:

• مدیر بخش کالیبراسیون مخازن: آقای منوچهر قربان زاده

تلفن: 88978935 - 021 داخلی 110 همراه 09121465523
• کارشناس مسئول: آقای پژمان قربان زاده
تلفن: 88978935 - 021 داخلی 111 همراه 09127247323