خدمات مهندسی

 

bullet اطلاعات تماس واحد خدمات مهندسی:

مدیر واحد: مهدی رییسیان       همراه: 7161371-912-98+

مدیر پروژه: سیاوش قربانزاده       همراه: 3751362-912-98+

کارشناس کنترل پروژه، هدیه کیانمهر  تلفن: 88978935 - 021 داخلی 113