مهندسی ترمینال های کانتینری

 

بازگشت

 

ترمینالهای کانتینری:

ترمینالهای کانتینری یکی از تاسیسات مهم در ینادر می باشند که نقش کلیدی در تخلیه و بارگیری کالا دارند. مهمترین بندر کانتینری ایران بندر شهید رجایی می باشد که مطابق رتبه بندی های بین المللی در جایگاه حدود 50 جهانی ایستاده است و این امر نشان دهنده فاصله معنی دار فعالیت بنادر ایران با بنادر بین المللی دارد.
بخش خصوصی مدتی است در زمینه سرمایه گذاری در توسعه و بهره برداری از ترمینالهای کانتینری در ایران فعال شده است و امید آن می رود در آینده شاهد پیشرفت و توسعه روز افزون این صنعت در کشور باشیم.
مهندسین مشاور ایراتک در زمینه ترمینالهای کانتینری خدمات زیر را ارائه می نماید:

check امکانسنجی / پیش مهندسی
check مهندسی پایه و تفصیلی ( مرحله اول و دوم)
check نظارت کارگاهی و عالیه (مرحله سوم)
check مدیریت پیمان

1


pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات مهندسی ترمینال های کانتینری


 

بازگشت