بازرسی فنی آسانسور و پله برقی

بازگشت


 در گذشته و سالهای قبل از آنکه سندیکای صنعت آسانسور شکل بگیرد، کنترل نهایی آسانسور ها توسط افراد با تجربه و متخصص شرکتهای فروشنده انجام می شد، گرچه این سیستم خالی از اشکال نبود، اما به هرحال نشان از نظارت در نصب و بهره برداری آسانسور داشت و هر چه تشکیلات شرکت فروشنده منسجم تر و قوی تر بود این نظارت دقیق تر انجام می شد و تا زمانیکه معایب برطرف نمی شد، آسانسور را تحویل کارفرما یا مصرف کننده نمی دادند، ضمن اینکه پس از تحویل آسانسور شرکت نصاب حداقل مدت یکسال مسئولیت سرویس و نگهداری آسانسور را به عهده داشت و چنانچه پس از تحویل آسانسور مشکلاتی پیش می آمد، گروه یا واحد سرویس و تعمیرات شرکت فروشنده موظف به برطرف کردن آن بود.
در این دوره بعضی از شرکتها به دلایل مختلف با کارفرما در رابطه با خرابی آسانسور و مشکلات آن دچار اختلاف می شدند، که به علت عدم وجود سازمان نظارتی و پاسخگویی، داستانهای زیادی اتفاق می افتاد، اما بعد از تاسیس سندیکا و هماهنگی بین ارگانهای ذیربط و سازمان استاندارد، کم کم مشکلات بین کارفرما و شرکتهای فروشنده کاسته شد و نظمی بوجود آمد و لذا پس از نصب و راه اندازی آسانسور، زمانی که باید دوره بهره وری از آن آغاز شود، حتما" باید گواهی تائیدیه نصب آسانسور و بهره برداری از آن توسط شرکتهای بازرسی مورد تائید اداره استاندارد صادر و اخذ گردد.
با توجه باینکه در ساختمانها تا زمانیکه گواهینامه استاندارد آسانسور صادر نشود، مالک و ساکنین ساختمان اجازه استفاده از آسانسور را ندارند،همچنین تا گواهینامه آسانسور صادر نشود، شهرداری پایان کار ساختمان را صادر نمی کند، متوجه اهمیت بازرسی آسانسور می شویم.

lift

مهمترین موارد تست و بازرسی آسانسور در محدوده موتورخانه آسانسور

check تست شاقول بودن موتورگیربکس
check تست کشش سیم بکسل های روی فلکه اصلی گیربکس(یکسان بودن فشار سیم بکسلها)
check تست سرخوردگی سیم بکسلهای روی فلکه اصلی
check تست و کنترل سیستم ترمز
check گنترل زاویه سیم بکسل و فلکه
check تست اصطکاک سیم بکسل
check نصب بودن گارد یا حفاظ سیک بکسلها
check علامت گذاری تراز توقف روی سیم بکسلها
check نصب شدن علامت گردش پولی موتور(نشان جهت گردش چپ و راست)
check اجرای صحیح بتون ریزی سقف و وجود لبه 5 سانتی دور حفره های عبور سیم بکسل و کابلها
check نصب قلاب سقف و قرار داشتن پلاک تناژ قلاب سقف
check نصب دستورالعمل نجات اضطرای در موتورخانه(راهنمای خارج کردن مسافران از کابین)
check نصب پلاک مخصوص روی درب موتورخانه که حاوی اطلاعات و شماره تلفن شرکت نصب کننده آسانسور می باشد
check وجود کلید درب طبقات جنب راهنمای نجات اضطراری
check مناسب بودن روشنایی موتورخانه
check عدم وجود وسایل اضافی در موتورخانه
check در صورت وجود دریچه اضطراری چاه آسانسور در موتورخانه، تست میکروسوئیچ دریچه
check تست باز شو دریچه اضطرای در موتورخانه، که بدون نیاز به کلید از موتورخانه باز شود
check تست مکش مناسب هواکش موتورخانه
check لغزنده نبودن کف موتورخانه
check وجود پله مناسب برای رفتن روی سقف چاه در صورت وجود
check وجود حفاظ مناسب برای گاورنر
check اختلاف سطح کف موتورخانه با روی سقف چاه
check الصاق پلاک شماره آسانسور بر روی موتورگیربکس در موتورخانه هایی که بیش از یک آسانسور دارد
check الصاق پلاک شماره تابلو کنترل
check الصاق پلاک شماره تابلو برق سه فاز هر آسانسور به صورتیکه تجهیزات موجود سریعا" قابل شناسایی باشند.
check وجود دریچه در کف موتورخانه جهت حمل کالا در موتورخانه هایی که یک آسانسور بیشتر دارند
check نصب نرده دور دریچه کف
check تست و ثبت شماره تجهیزات نصب شده در موتورخانه و تطبیق آنها با اطلاعات ارائه شده
check تست پلمب گاورنر
check کنترل حفاظ گاورنر
check وجود پلاک سازنده گاورنر و مشخصات فنی آن
check تست عملکرد پاراشوت در موتورخانه که معمولا" سیم بکسل را از روی فلکه اصلی گاورنر برداشته و در محل شیار تست قرار می دهند، و چون در این وضعیت سرعت حرکت گاورنر از حد متعارف بیشتر می شود، گاورنر فعال شده و آسانسور پاراشوت می کند.
check تست کلیدهای حرارتی تابلو
check تست تایم تراول (معمولا" نباید از 40 ثانیه بیشتر باشد)
check تست کنترل فاز
check کنترل شماره گذاری سیمهای تابلوکلیه تست های مربوط به فرمانهای صادره (تابلو)تست کلیه ترمینالها و سربندی ها و محکم بودن آنهاتست چراغهای زیگنال تابلو برق و کلید اصلی تست فیوزها(مناسب بودن با جریان موتور) تست ارت کلید اصلی و انتقال آن به کابین
check تست و کنترل سیتم برق اضطراری کابین در تابلو و باطری آن

2

مهمترین موارد کنترل و تست داخل چاه آسانسور

check نصب چراغهای روشنایی داخل چاه
check کنترل نصب نردبان برای ورود به کف چاه
check کنترل رطوبت و نشتی آب در کف چاه
check کنترل و تست عملکرد قفل دربها(دربهای لولایی و دربهای اتوماتیک)
check کنترل و تست عملکرد دیکتاتورها(دربهای لولایی)
check وجود کلید خاموش و روشن کردن روشنایی داخل چاه در قسمت پائین، و به صورت تبدیل در موتورخانه
check کنترل و تست لیمیت های حد بالا
check کنترل و تست لیمیت های حد پائین
check تست میکروسوئیچ فلکه ته چاه
check وجود پلیت های زیر ریلها
check انجام اجرای ضد زنگ کلیه آهن آلات مربوط به آهنکشی داخل چاه
check صاف و صیقلی بودن دیوارها و عدم وجود خلل و فرج در دیوار
check تست کشش مناسب سیم بکسل گاورنر و وزنه فلکه ته چاه
check وجود داشتن جانپناه در کف چاه(طبق ابعاد تعین شده توسط استاندارد)
check اجرای صحیح سکوهای ضربه گیر کف چاه
check نصب صحیح لاستیکها، فنر و یا سیستم ضربه گیر هیدرولیکی در کف چاه
check کنترل فاصله زیر قاب وزنه نعادل با ضربه گیر کف چاه(در صورتیکه ظربه گیر روی سکو نصب شده باشد)فاصله مناسب معمولا" بین 20 الی 30 سانتیمتر می باشد
check کنترل فاطله زیر کابین با ضربه گیر کف چاه مشابه مرد قبل (فاصله مناسب حدود 20 الی 25 سانتیمتر )
check تست فاصله بین کابین و قاب زرنه تعادل- وسائل متحرک نسبت به هم (حداقل 5 سانتیمتر)
check تست فاصله اجزای متحرک با اجزای ثابت (حداقل فاصله 3 سانتیمتر)
check کنترل ریل و کفشکهای کابین و قاب وزنه در زمانیکه آسانسور در بالاترین و یا در پائین ترین طبقه قرار دارد، آیا براکت اول و آخر وجود دارد؟(کفشکهای کابین نباید از براکت پائین تر باشد)
check کنترل جوشکاری براکتها
check کنترل جوشکاری آهن کشی چاه
check کنترل نحوه سربندی سیم بکسل ها
check کنترل نحوه استفاده از کلمس سیم بکسلها
check نصب صحیح تراول کابل و حرکت مناسب آن در چاه
check کانال کشی مناسب برای سیم کشی داخل چاه
check عدم وجود لوله های آب و فاضلاب و کابل برق متفرقه در چاه
check کنترل نصب سینی های زیر درب طبقات
check تست گارد محافظ وزنه های داخل قاب وزنه تعادل
check کنترل سینی های زیر درب
check کنترل سینی زیر درب کابین
check کنترل حفاظ ایمنی کفشک های قاب وزنه
check تست عدم لقی و تنظیم مناسب کفشکهای وزنه تعادل با ریلها
check تست و کنترل سربندی صحیح سیم بکسلها و کلمپ های کادر وزنه تعادل

3

مهمترین موارد کنترل و تست قسمتهای بیرونی و داخل کابین آسانسور

check کنترل و تست میکروسوئیچ مربوط به پاراشوت روی سقف کابین، که در زمان حرکت کابین اگر سیم بکسل کشیده شود باید سریعا" قطع کند
check کنترل و تست سیم ارت کابین
check تست کمان درب بازکن، به صورتیکه اگر کابین حتی حدود 20 سانت پائین یا بالاتر از خط تراز متوقف شد، کمان درست عمل کند و درب را بشود باز کرد
check کنترل و تست کفشکهای کابین، که لقی نداشته باشند و در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند
check کنترل و تست اتصالات تراول کابل و سیمهای روی کابین
check کنترل و تست سربندی سیم های رویزیون
check کنترل عملکرد کلید قارچی استپ
check کنترل شستی جهت بالا و پائین رویزیون
check کنترل روغندان های ریل کابین
check کنترل روغندان های ریل وزنه
check کنترل حرکت باز و بسته شدن بدون صدا و درگیری درب کابین
check کنترل سیستم برگشت درب در مواقع برخورد با مانع
check کنترل فاصله کابین با دربهای طبقه
check کنترل نامگذاری طبقه و نامگذاری روی شستی داخل کابین که با هم مطابقت داشته باشد
check کنترل و تست عملکرد زنگ اضطرای با قطع برق آسانسور
check کنترل سالم بودن کف کابین و دیواره ها و سقف
check مناسب بودن روشنایی داخل کابین

بازرسي آسانسور

گام اول : درخواست بازرسی و مدارک مربوطه
در این مرحله کارفرما در قالب شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسور درخواست بازرسی را در سیستم بازرسی آسانسور که تحت نظر سازمان ملی استاندارد است ثبت می نماید و موسسه استاندارد ایران امر بازرسی را به یک شرکت بازرسی آسانسور که دارای پروانه تایید صلاحیت می باشد محول می نماید.
کارفرما در قالب شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسور موظف به ارائه مدارک ذیل جهت بازرسی آسانسور می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:
check پروانه ساختمان
check تاییدیه مهندس ناظر در خصوص مقاومت کافی بنای احداث شده
check مدارک فنی آسانسور
check بیمه نامه آسانسور با توجه به ظرفیت آسانسور
check فیش واریزی در خصوص ارائه خدمات بازرسی که بر اساس تعداد توقف آسانسور تعیین می گردد .
check پروانه شرکت طراح و نصاب آسانسور
check تعهد در خصوص تامین ارت چاه آسانسور

استاندارد 1-6303 بند1-1-16 و 2-16: در هنگام‌ درخواست‌ مجوز اولیه‌ برای نصب‌ آسانسور ،باید دفترچه‌ای مشتمل‌ بر اطلاعات‌ لازم‌ برای طراحی آسانسور و انتخاب‌ قطعات‌ اجرایی نصب‌ بر مبنای این‌ استاندارد ارائه‌ و مورد تأیید شركتهای خدمات‌ مهندسی ذیصلاح‌ قرار گیرد. لازم به ذکر است که این‌ دفترچه‌ یا پرونده‌ باید در هر حال‌ توسط‌ متصدی سرویس‌ آسانسور و یا شخص‌ یا سازمان‌ مسئول‌ برای انجام‌ آزمونها و بررسیهای دوره‌ای قابل‌ دسترس‌ باشد. موسسه‌ استاندارد، شخص‌ حقیقی یا حقوقی مسئول‌ انجام‌ آزمونها و بررسی های دوره‌ای را مشخص‌ میكند.

گام دوم : ثبت آدرس و محل بازرسی و بررسی اطلاعات کلی ساختمان و آسانسور
در زمان بازرسی آسانسور ، بازرس باید نسبت به تطابق محل بازرسی با محل بازرسی قید شده در مدارک درخواست بازرسی اطمینان حاصل نماید و مشخصات آسانسور نصب شده را با مدارک ارائه شده تطبیق دهد. مواردی که در مرحله اولیه حائز اهمیت هستند عبارتند از:
check نام متقاضی
check نام شرکت فروشنده آسانسور
check محل نصب آسانسور
check شماره پروانه ساختمان
check تاریخ صدور پروانه ساختمان
check شماره پلاک ثبتی
check نوع آسانسور
check ظرفیت کابین بر اساس نفر و وزن (کیلو گرم)
check تعداد توقف
check سرعت حرکت آسانسور (متر بر ثانیه)
check نحوه قرار گرفتن درب ها و تعداد آنها
check تعداد آسانسور در ساختمان مورد نظر
check نوع کاربری آسانسور : مسافر بری / مسافربر-باربر / خدماتی / ماشین بر
check نوع آسانسور : کششی / هیدرولیکی / وینچی

این مورد را همیشه مد نظر قرار دهید که غالبا" مرحله بازرسی و تایید آسانسور طی یک مرحله بازرسی اتفاق نمی افتد و در بازرسی اولیه موارد عدم تطابق به اطلاع نماینده شرکت فروشنده آسانسور ( شرکت نصاب آسانسور ) می رسد و شرکت نصاب آسانسور بعد از رفع موارد عدم تطابق در خصوص درخواست بازرسی مجدد اقدام می نماید.
لذا پیش از انجام فرایند بازرسی ، باید بازرس سوابق بازرسی پیشین را در صورت وجود پیگیری نماید. (مراحل بازرسی یک آسانسور از ابتدا تا انتها توسط یک شرکت بازرسی انجام می پذیرد).

گام سوم : وارد شدن به چاهک آسانسور و بازرسی آیتمهای مربوطه

در این مرحله در حضور نماینده شرکت طراح و نصاب آسانسور و ترجیحا" مالک یا نماینده وی (کارفرما) نسبت به بازرسی چاهک آسانسور اقدام می شود، درب آسانسور را باز کرده و با فشار دگمه طبقات فوقانی و با استفاده از کنتاکتوری که در هنگام بازرسی همراه دارید درب آسانسور را در مدار قرار داده و کابین آسانسور را به سمت طبقات بالا هدایت می کنید، این در حالی است که درب طبقه آسانسور در پایین ترین طبقه باز است و امکان دسترسی ما به چاهک آسانسور جهت آغاز فرایند بازرسی فراهم می آید.
استاندارد 1-6303 بند 2-2-3-4-5: حركت‌ آسانسور بطور خودكار باید منوط‌ به‌ قفل‌ بودن‌ در كابین‌ باشد ، . اگرچه‌ ، عملیات‌ مقدماتی قبل‌ از شروع‌ حركت‌ میتواندانجام‌ شود این‌ قفل‌ شدن‌ باید توسط‌ یك‌ وسیلهایمنی برقی ،كه‌ با بند 14-1-2 مطابقت‌ داشته‌ باشد ، برای سیستم‌ اثبات‌ شود.

4

استاندارد: چاهک(Pit)، بخشی از چاه‌ است‌ كه‌ در زیر پایین‌ ترین‌ طبقه‌ آسانسور قرار دارد.

5

بعد از فرستادن کابین به طبقات بالایی ، چاهک آسانسور قابل روئیت است ، پارامترهایی که در چاهک آسانسور باید مورد بررسی قرارگیرند عبارتند از:

check اولین موضوعی که در بازرسی از چاهک آسانسور مورد توجه قرار می گیرد نحوه دسترسی به کف چاهک آسانسور است ، شما می توانید با استفاده از قراردادن پای خود بر روی سکوی ضربه گیر کابین و بهره گیری از چهار دیواری درب طبقه به داخل چاهک آسانسور وارد شوید لازم به ذکر است که برای پایین رفتن به چاهک هیچوقت از ریلهای کناری استفاده نکنید چون غالبا" آغشته به روغن و لغزنده هستند اما در صورتیکه ارتفاع چاهک آسانسور بیش از 2.5 متر بود استاندارد تمهیدات دیگری را در نظر گرفته است.

ستاندارد 1-6303 بند2-3-7-5: چنانچه‌ عمق‌ چاهك‌ از 5/2 متر تجاوز نماید ، بشرط‌ آنكه‌ طرح‌ ساختمان‌ امكان‌ آنرا بدهد ، دری نیز باید پیش‌بینی گردد. اگر هیچ‌ نوع‌ دسترسی به‌ چاهك‌ موجود نباشد باید در درون‌ چاه‌وسیله‌ ای دائمی (نردبان‌ یا پله‌) تعبیه‌ گردد تا از پایین‌ترین‌ طبقه در دسترس‌ ،رفتن‌ به‌ كف‌ چاهك‌ با ایمنی مقدور باشد . این‌ وسیله‌ نباید در مسیر حركت‌ تجهیزات‌ آسانسور قرار گیرد.

6

check كف‌ آن‌ باید صاف‌ و تقریبأ تراز باشد ، به‌ استثناء نقاطی كه‌ ضربه‌گیرهاو پایه ریلها و وسایل‌ مكش‌ آب‌ نصب‌ شده‌اند. استاندارد 1-6303 بند1-3-7-5
check وجود دو سکو ضربه گیر به منظور کابین و وزنه تعادل به ارتفاع حداقل 50 سانتیمتر .
check کف چاهک باید تمیز و عاری از هرگونه زباله و آلودگی باشد.

7

check در زمانی که کابین روی ضربه گیر فشار می آورد باید در چاهك‌ فضای كافی حداقل‌ ، برای قرارگیری مكعبی به‌ ابعاد m 0/1* m 6/0* m 5/0 بر روی یكی از وجوهش‌، موجود باشد.(استاندارد 1-6303 بند3 -3-7-5
check اطمینان از نصب و عملکرد كلیدی كه‌ با بازشدن‌ در چاهك‌ جهت‌ توقف‌ و نگهداشتن‌ آسانسور ،در دسترس‌ باشد، و از لحاظ‌ ایمنی حالت‌ روشن‌ و خاموش‌ كلید باید مشخص‌ باشد.(استاندارد 1-6303 بند4-3-7-5 و 7-15

8

check وجود یك‌ پریز الكتریكی (استاندارد 1-6303 بند4-3-7-5) (استاندارد 1-6303 بند 1-6-13): تغذیه برق ‌ پریزهای مورد نیاز روی سقف‌ كابین‌ ، در اطاقهای فلكه‌ و موتورخانه‌ و چاهك‌باید از ‌ تغذیه‌ سیستم‌ محركه‌ مستقل‌ باشند. این‌ عمل‌ می تواند یا بوسیله‌ یك‌ مدار جداگانه‌ و یا از طریق‌ اتصال‌ به‌ خط‌ تغذیه‌ سیستم‌ محركه‌ قبل‌ از ورود به‌ كلید اصلی انجام‌ گیرد.

9

check بررسی وضعیت سیم کشی ها در چاهک آسانسور ( تمامی سیمهای مربوطه باید در خرطومی قابل انعطاف قرار بگیرند و داکتها باید دارای روکش بوده و تنها بر روی دیواره ها در آسانسور به کار روند.
check بررسی وضعیت NF ها در چاهک آسانسور استاندارد 1-6303 بند1-5-10: كلیدهای حد نهایی باید وجود داشته باشند. این كلیدها باید در نزدیكترین محل به بالاترین و پایین ترین طبقه ، بدون خطر عملكرد اتفاقی ، نصب شده و عمل نمایند. این كلیدها قبل از برخورد كابین (یا وزنه تعادل در صورت وجود) به ضربه گیر باید عمل نمایند. اثرعملكرد كلیدهای نهایی باید در خلال فشرده شدن ضربه گیرها هم ادامه داشته باشد.

10

check بررسی وضعیت آهنکشی چاه در قسمت چاهک آسانسور و نحوه اتصال به براکتها و ریلها :نصب ریلها به براكتها و به ساختمان باید به نحوی باشد كه اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن بصورت خودكار یا با تنطیم ساده، جبران نمود.حركت لقمه ها نباید باعث آزاد شدن ریل از براكتها شود.

11

check بررسی وضعیت ریلها و بیس پلیت ریلها در کف چاهک آسانسور.

12

check روشنایی باید توسط‌ یك‌ لامپ‌ در حداكثر 5/0 متری از کف چاهک تامین گردد. (استاندارد 1-6303 بند 5-9 : چاه‌ باید به‌ روشنایی دائمی الكتریكی مجهز باشد بطوریكه‌ در اثناء تعمیرات‌ یا سرویس‌ ، حتی زمانیكه‌ همه‌ درها بسته‌اند روشن‌ باشد . این‌ روشنایی باید توسط‌ یك‌ لامپ‌ در حداكثر 5/0 متری از بالاترین‌ و پایین‌ ترین‌ نقاط‌ چاه‌ و در میان‌ چاه‌ نیز در هر حداكثر 7 متری یك‌ لامپ‌ ، به‌ شرط‌ آنكه‌ این‌ تعداد لامپ‌ روشنایی كافی ایجاد نمایند ، تأمین‌ گردد.

13

check کف و دیواره های چاهک باید از مواد نسوز و با دوامی ساخته‌ شوند كه‌ عامل‌ ایجاد گرد و غبار نباشند.
( استاندارد 1-6303 بند 3-5) (در بسیاری از موارد دیواره ها گچکاری می شود که باید رنگ کاری بعمل آید و همچنین فاقد هر گونه درز باشد. (استاندارد 1-6303 بند 1-2-5)

14

check در چاهک آسانسور نباید چیزی جز آنچه در خصوص عملکرد آسانسور است موجود باشد. استاندارد 1-6303 بند 8-5
check زمان بازرسی در چاهک آسانسور باید اطراف درب طبقه را که در پایین ترین طبقه است را بررسی نمود و از یکنواخت بودن و عدم وجود درز در اطراف آن اطمینان حاصل کرد: استاندارد 1-6303 بند 2-4-5: كل‌ مجموعه درهای طبقات‌ و دیواره‌ هایا بخشی از دیواره‌ ها كه‌ در سمت‌ ورودی كابین‌ قرار می گیرند بجز ناحیه‌ ای كه‌ درب‌ عمل‌ میكند ،باید بدون‌ روزنه ‌ باشند.

15

check خصوص دربهای اتومات باید یک سینی در پایین درب طبقه در قسمت دیواره چاهک آسانسور تعبیه گردد.

16

check بررسی ارت آهنکشی در صورتیکه در چاهک نسب شده باشد .(ممکن است ارت چاه در قیمت بالاسری نصب گردد

17

ا در خصوص گاورنر به کار رفته ، طناب گاورنر باید بوسیله‌ فلكه‌ ته‌ چاه‌ كشیده‌ شود، حركت‌ این‌ فلكه‌ (یا وزنـه كشنده طناب فولادی )‌ باید هدایت‌ شده‌ باشد. استاندارد 1-6303 بند5-6-9-9) در چاهک آسانسور این فلکه و وزنه کشنده به همراه طناب قابل روئیت و کنترل می باشد. (در این مرحله هنوز قسمت اصلی گاورنر را که در موتورخانه قرار دارد

18

19

check به منظور اطمینان از مقاومت مکانیکی کافی کف و دیواره ها حتما" باید تاییدیه مهندس ناظر ساختمان روئیت و ضمیمه مدارک بازرسی گردد..(استاندارد 1-6303 بند3-5 : سازه چاه‌ آسانسور ،حداقل‌ باید بتواند تحمل‌ نیروهایی كه‌ بطور معمول‌ بدان‌ واردمی شوند را داشته‌ باشد . نظیر نیروی وارده‌ از سیستم‌ محركه‌ ، نیرویی كه‌ توسط‌ ریلهای راهنما در هنگام‌ عمل‌ سیستم‌ ترمز ایمنی بدان‌ وارد می گردد، نیرویی كه‌ بدلیل‌ توزیع‌ غیریكنواخت‌ بار در كف‌ كابین‌ بوجود می آید ، نیرویی كه‌ در اثر عملكرد ضربه‌ گیرها و همچنین‌ عملكرد فلكه ضدپیچش‌ و انحراف طناب‌ و یا زنجیر جبرانی ‌ واقع‌ در ته‌ چاهك‌ تولید میشوند
check بررسی وضعیت قاب وزنه تعادل: در حالتی که شما در هنگام بازرسی در چاهک به سر می برید بدلیل بالا بودن کابین آسانسور طبیعتا" قاب وزنه تعادل در چاهک آسانسور قرار می گیرد و می توان موارد ذیل را در آن کنترل کرد:

bullet بررسی وضعیت کلی قاب وزنه تعادل و کفشک ها
bullet بررسی و ثبت نوع وزنه های به کار رفته شامل : وزنه های بتنی، چدنی و گالوانیزه
bullet ثبت تعداد وزنه های به کار رفته در وزنه تعادل
bullet نداشتن لقی قاب وزنه
bullet مهار صحیح وزنه ها در بالاترین ردیف وزنه ها :(استاندارد 1-6303 بند1-18-8: چنانچه‌ وزنه تعادل‌ از وزنه‌های پر كننده مجزا تشكیل‌ شده‌ باشد ، باید برای جلوگیری از جابجایی آنها تمهیدات‌ مناسبی وجود داشته‌ باشد .برای این‌ منظور موارد زیر در نظر گرفته‌ میشود.
bullet یا باید یك‌ چهارچوب‌ یاشبكه‌ از وزنه‌ ها حفاظت‌ كند.
د در صورتیكه‌ فلزی باشند و سرعت‌ اسمی آسانسور از 1 m/s تجاوز ننماید بانصب‌ دست‌ كم‌ دو میله مهار كننده‌ ، وزنه‌ ها را باید حفظ‌ و ایمن‌ نمود.)

20

21

check انجام فرایند اندازه گیری و ثبت در چاهک آسانسور، که شامل موارد زیر می باشد:

bullet عرض و عمق آهنکشی

22

bullet ارتفاع چاهک آسانسور: (اندازه گیری از سطح اولین طبقه تا کف چاهک)

23

bullet دهانه ریل های کابین و وزنه تعادل

24

bullet ارتفاع ستون کابین و قاب وزنه (حداقل ارتفاع ستونها 50 سانتی متر است). (استاندارد 1-6303 بند1-3-10: ضربه گیرها باید در پایین ترین حد مسیر حركت كابین و وزنه تعادل قرار گیرند. چنانچه ضربه گیرها به همراه كابین یا وزنه تعادل حركت میكنند، باید به یك پایه ستون با حداقل ارتفاع 5/0 متر در انتهای مسیر حركت برخورد نمایند.

25


bullet اندازه گیری فاصله بین دو سکوی ضربه گیر.

26

bullet اندازه گیری فاصله بالای ستون ضربه گیر تا قسمت تحتانی ضربه گیر پلی اورتان.

27

bullet محل و وضعیت قاب وزنه نسبت به کابین
bullet ثبت نوع و شماره سریال ضربه گیر : انواع ضربه گیرها عبارتند از : فنری ، لاستیکی و هیدرولیکی که قالبا" از ضربه گیر پلی اورتان در زیر کابین و وزنه تعادل استفاده می شود که با آنها بالا و پایین می رود. (ضربه گیر متحرک) با این وجود مطمئن شوید که نوع ضربه گیر متناسب با سرعت حرکت کابین در نظر گرفته شده است .

28

استاندارد 1-6303 بند5،4،3-3-10 : از ضربه گیرهاینوع فنری و لاستیكی فقط در صورتی میتوان استفاده كرد كه سرعت آسانسور از m/s 1 بیشتر نباشد. از ضربه گیرهای نوع فنری و لاستیكی با حركت برگشتی تدریجی ( باكمك فنر)، تنها در صورتی میتوان استفاده كردكه سرعت آسانسور از m/s 6/1 بیشتر نباشد.ضربه گیرهای نوع مستهلك كننده انرژی (هیدرولیك ) در هر آسانسوری، با سرعت های اسمی متفاوت میتواند بكار گرفته شود
استاندارد 1-6303 بند8-15 : قید نام سازنده و آزمونی که بر روی آن انجام شده و مرجع آن به همراه شماره سریال آن الزامی است
bullet اندازه گیری و ثبت فاصله اولین براکت از کف چاهک آسانسور.
bullet فاصله بین براکتها (حداکثر مقدار موجود ثبت می گردد.

29

bullet ثبت نوع تراول کابل مصرفی.

30

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات بازرسی فنی آسانسور و پله برقی

بازگشت