خدمات بازرسی فنی حين ساخت و نصب

بازگشت

 

harbour construction articleشرکت ایراتک کیش با اخذ گواهینامه های مختلف ISO 17020 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( سازمان ملی استاندارد) در این بخش فعالیتهای متعددی را ارئه می نماید.
فعاليتهاي بازرسي براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههاي زير تقسيم مي شوند:
بازرسي فني ساخت
اين نوع بازرسي در حين ساخت يا پس از ساخت و در کارگاه سازنده برروي تجهيزات انجام مي گيرد و هدف از انجام آن اطمينان از مطابقت تجهیز با استاندارد ساخت مورد نظر مي باشد.
check بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار
check بازرسی حین ساخت دیگ های بخار، آب داغ و آبگرم
check بازرسی حین ساخت تجهیزات تحت فشار صنعت نفت و گاز ( برج ها، مبدلها، درام ها و ...)
check بازرسی حین ساخت سازه های فلزی
check بازرسی حین ساخت مخازن ذخیره
check بازرسي حین ساخت تجهيزات مكانيكي دوار شامل: توربين ها، كمپرسور، پمپ و انواع ماشين آلات دوار و حرکتي
check بازرسی حین ساخت شیرآلات و اتصالات لوله کشی و خطوط لوله
check بازرسی حین ساخت تجهیزات باربرداری ( جرثقیل های سقفی، دروازه ای و ...)
check بازرسی حین ساخت تجهیزات الکتریکی ( ترانسفورماتورها، تابلوهای برق و ...)
بازرسي فني قبل از نصب
بازرسيها و آزمونهايي كه قبل از نصب تجهیز و در محل نصب يا انبار پروژه برروي تجهیز انجام مي شود و هدف از انجام آنها اطمينان از سالم بودن تجهیز مورد نظر مي باشد.
check بازرسی حین نصب دیگ های بخار، آب داغ و آبگرم
check بازرسي حین نصب تجهيزات مكانيكي ثابت، شامل ظروف تحت فشار ، مبدل هاي حرارتي ، بويلرها و كوره ها
check بازرسي حین نصب تجهيزات مكانيكي دوار شامل ، توربين ها، كمپرسور، پمپ و انواع ماشين آلات دوار و حرکتي
check بازرسي حین نصب تجهيزات برقي شامل ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع، الكتروموتور، ژنراتور، تابلوهاي برق
check بازرسي حین نصب لوله كشي صنعتي مجتمع هاي صنعتي و کارخانه ها ، بازرسي جوش و عمليات جوشکاري
check بازرسي حین نصب سازه هاي فلزي، بازرسي اسكله ها و تاسيسات دريايي
check بازرسي حین نصب خطوط لوله نفت و گاز و انتقال سيالات، بازرسي پوشش ها و رنگ آميزي صنعتي

pdf  دانلودها

pdf  بروشور شرکت ایراتک کیش / بازرسی فنی های حین ساخت

pdf  استاندارد جوشکاری خطوط لوله API 1104

شرکت ایراتک کیش با اخذ گواهینامه های مختلف ISO 17020 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( سازمان ملی استاندارد) در این بخش فعالیتهای متعددی را ارئه می نماید.

فعاليتهاي بازرسي براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههاي زير تقسيم مي شوند:

بازرسي فني ساخت

اين نوع بازرسي در حين ساخت يا پس از ساخت و در کارگاه سازنده برروي تجهيزات انجام مي گيرد و هدف از انجام آن اطمينان از مطابقت تجهیز با استاندارد ساخت مورد نظر مي باشد.

ü      بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار

ü      بازرسی حین ساخت دیگ های بخار، آب داغ و آبگرم

ü      بازرسی حین ساخت تجهیزات تحت فشار صنعت نفت و گاز ( برج ها، مبدلها، درام ها و ...)

ü      بازرسی حین ساخت سازه های فلزی

ü      بازرسی حین ساخت مخازن ذخیره

ü      بازرسي حین ساخت تجهيزات مكانيكي دوار شامل: توربين ها، كمپرسور، پمپ و انواع ماشين آلات دوار و حرکتي

ü      بازرسی حین ساخت شیرآلات و اتصالات لوله کشی و خطوط لوله

ü      بازرسی حین ساخت تجهیزات باربرداری ( جرثقیل های سقفی، دروازه ای و ...)

ü      بازرسی حین ساخت تجهیزات الکتریکی ( ترانسفورماتورها، تابلوهای برق و ...)

بازرسي فني قبل از نصب

بازرسيها و آزمونهايي كه قبل از نصب تجهیز و در محل نصب يا انبار پروژه برروي تجهیز انجام مي شود و هدف از انجام آنها اطمينان از سالم بودن تجهیز مورد نظر مي باشد.

ü      بازرسی حین نصب دیگ های بخار، آب داغ و آبگرم

ü      بازرسي حین نصب تجهيزات مكانيكي ثابت، شامل ظروف تحت فشار ، مبدل هاي حرارتي ، بويلرها و كوره ها

ü      بازرسي حین نصب تجهيزات مكانيكي دوار شامل ، توربين ها، كمپرسور، پمپ و انواع ماشين آلات دوار و حرکتي

ü      بازرسي حین نصب تجهيزات برقي شامل ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع، الكتروموتور، ژنراتور، تابلوهاي برق

ü      بازرسي حین نصب لوله كشي صنعتي مجتمع هاي صنعتي و کارخانه ها ، بازرسي جوش و عمليات جوشکاري

ü      بازرسي حین نصب سازه هاي فلزي، بازرسي اسكله ها و تاسيسات دريايي

ü      بازرسي حین نصب خطوط لوله نفت و گاز و انتقال سيالات، بازرسي پوشش ها و رنگ آميزي صنعتي

 

دانلودها

pdfبروشور شرکت ایراتک کیش / بازرسی فنی های حین ساخت

 

بازگشت