بازرسی فنی ترمینال های نفتی

بازگشت

 

oil terminal

 

انبارهای مخازن ذخیره فرآورده های نفتی بعنوان بخشی از تاسیسات صنعت نفت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این تاسیسات معمولا در کنار پالایشگاهها و مجتمع های پتروشیمی برای ذخیره سازی محصولات خروجی یا مواد مصرفی در پالایشگاهها یا پتروشیمی ها احداث می گردد.

همچنین انبارهای نفت جهت ذخیره سازی فرآورده های نفتی مانند بنزین، گازوئیل، گاز مایع و ... در نزدیکی مراکز شهری برای تامین سوخت مصرفی جایگاههای سوخت ایجاد می گردد.

نیروگاههای حرارتی که سوخت مصرفی آنها فرآوردهای نفتی مانند گازوئیل یا مازوت می باشد هم در بخشی از طرح نیروگاه اقدام به احداث انبار نفت می نمایند.

معمولا بزرگترین انبارهای نفت در کشورهای تولید کننده نفت خام در اسکله های صادراتی نفت خام ایجاد می گردد و معمولا ظرفیت هر مخزن این انبارها حتی به یک میلیون بشکه هم می رسد.

با توسعه بخش خصوصی در ایران سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به ایجاد مناطق ویژه نفتی در بنادر خود نموده است و زمینهای بندر را به صورت قراردادهای کوتاه مدت و بلند مدت به روش BOT به بخش خصوصی اجاره می دهد. این زمین ها اکثرا تبدیل به انبارهای نفت برای ذخیره فراورده های نفتی جهت ترانزیت، بانکرینگ، صادرات، واردات و ... می گردد.

شرکت ایراتک امور مربوط به بازرسی های فنی دوره ای، تعمیراتی و حین بهره برداری انبارهای نفت را در دستور کار خود دارد.

بخش های اصلی یک انبار نفت معمولا به شرح زیر می باشد:

check      مخازن ذخیره

check      فنداسیون مخازن ذخیره

check      باندوال مخازن ذخیره

check      سکوهای تخلیه و بارگیری

check      ایستگاههای پمپاژ فرآورده و سیستم پاپینپ بین مخان و خطوط لوله

check      سیستم اعلام و اطفاء حریق و ایستگاه پمپ های حریق

check      ساختمانهای عملیاتی، تعمیراتی، اداری، اقامتی و بهداشتی

check      محوطه، خیابانها، فضای سبز و روشنایی محوطه

check      سیستم دیگ بخار برای گرمایش مخازن و خطوط لوله ذخیره فرآورده ای با گرانروی بالا

check      اتاق پست برق

check      اتاق تابلوهای برق و اتاق فرمان

check      سیستم کابل کشی انبار


pdf
  دانلودها

pdf بروشور شرکت ایراتک کیش / بازرسی فنی دوره ای ترمینال های نفت و گاز

pdf  استاندارد بازرسی و ساخت مخازن ذخیره API 650

pdf  آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 - ویرایش 4

pdf  استاندارد اجرایی برای سیستم لوله کشی داخل کارخانه   IPS-C-PI-240

pdf  استاندارد اجرایی برای جوشکاری سامانه لوله کشی کارخانه   IPS-C-PI-290

pdf  استاندارد اجرایی برای خطوط لوله انتقال (خشکی)   IPS-C-PI-140

pdf  استاندارد بازرسی و نگهداری تعمیرات پمپ های آتش نشانی   IPS-C-SF-242

pdf  استاندارد بازرسی و نصب سیستم های ثابت آتش نشانی   IPS-C-SF-505

pdf  استاندارد محدوده ایمنی   IPS-C-SF-550

pdf  استاندارد رنگ آمیزی   IPS-C-TP-102

pdf  استاندارد جانمایی فاصله گذاری   IPS-C-E-PR-190

pdf  استاندارد اجرایی شمع ها و دیوارهای حائل   IPS-C-CE-132

pdf  استاندارد اجرایی برای سازه های بتنی   IPS-C-CE-200

pdf  استاندارد نصب تاسیسات الکتریکی   IPS-C-EL-115

pdf  آیین نامه مایعات قابل اشتعال و قابل احتراق   NFPA 30

pdf  استاندارد طراحی فرآیندی و انتقال مایع و گاز و ذخیره سازی   IPS-E-PR-360

 

بازگشت