لیست تاییدیه ها

ردیف

شرح تاییدیه

مرجع صادرکننده

1 گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره رتبه 1 بازرسی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
2 گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره رتبه 3 نفت و گاز سازمان برنامه و بودجه کشور
3 گواهینامه صلاحیت خدمات فنی و مهندسی (تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4 گواهینامه صلاحیت خدمات فنی و مهندسی (امور بهره برداری از تاسیسات)   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در زمینه ساختمان-تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز و پتروشیمی-مشاوره مهندسی  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6 پروانه فنی و مهندسی در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی  وزارت صنعت، معدن و تجارت
7 پروانه فنی و مهندسی در زمینه صنایع دریایی  وزارت صنعت، معدن و تجارت
8 پروانه فنی و مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت
وزارت صنعت، معدن و تجارت
9 گواهینامه مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در رسته مطالعات امکانسنجی
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
10  گواهینامه مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در رسته مطالعات نظارت بر اجرای طرح و مصرف منابع کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
11  پروانه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی نفت، مواد نفتی و پتروشیمی / کالاهای صنعتی
سازمان ملی استاندارد
 12  گواهینامه صلاحیت بازرسی فنی مخازن تحت فشار
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
13  گواهینامه صلاحیت بازرسی فنی دیگ های بخار و آب داغ و آبگرم
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران 
 14  گواهینامه صلاحیت بازرسی فنی جرثقیل ها
 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 15  گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS
انگلستان EGS
 16  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
انگلستان EGS
 17  گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001
 انگلستان EGS
 18  گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی ISO45001
 انگلستان EGS
19  گواهینامه سیستم مدیریت اطلاعات MIS انگلستان EGS
 20  گواهینامه کالیبراسیون سیستم های میترینگ (فلومترها و سطح سنج ها)
اداره کل نظارت وزارت نفت