مشاوره نگهداری و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات صنعت نفت و گاز

بازگشت

 

تعمير و نگهداري واحدهاي عملياتي صنعت نفت و گاز از مهمترين امور براي استمرار توليد و صادرات نفت، مايعات گازي و فعاليت ايستگاههاي تقويت فشار و تزريق گاز است. مهندسین مشاور ایراتک همگام با سایر بخش های نگهداری و تعمیرات خدماتی متنوعی در صنعت نفت و گاز ارایه می نماید.
تهيه و نظارت بر اجراي برنامه هاي تعميراتي در پروژه های مختلف نفت و گاز با توجه به گستردگي این صنعت در كشور و تنوع دستگاه ها و ماشين آلات فرآيندي از حساسيت بالايي برخوردار است كه اين مهم با تدوين برنامه هاي منسجم و استفاده از نيروهاي توانمند و متخصص اين شركت به انجام مي‌رسد.
رئوس خدمات قابل ارائه در قالب طرح جامع نگهداری و تعمیرات صنعت نفت و گازبه ترتیب زیر می باشد:
check جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و طبقه‌بندی ماشین‌آلات و تهیه شناسنامه‌های فنی
check طراحی سازمان مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات
check طرح ریزی نیروی انسانی تعمیراتی
check تدوین دستورالعمل‌های تعمیراتی
check تدوین برنامه آموزش كاركنان جهت پیاده‌سازی سیستم
check پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای سیستم و بهبود روش‌های نگهداری و تعمیرات
check تهیه، بهینه سازی و راه اندازی نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت ایراتک کیش / خدمات مشاوره نگهداری و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات صنعت نفت و گاز

 

بازگشت