Calibration Iconمهندسی

مهندسین مشاور ایراتک پیشرو در ارائه خدمات مهندسی در قالب مشاوره، طراحی، تایید طراحی و مدیریت طرح ارائه حدمات می نماید.در راستای توسعه زیرساخت های صنعت نفت ...

ادامه

Calibration Iconنگهداری و تعمیرات

مانند تمام مفاهیم موجود در علم و تکنولوژی درگاه ورودی به این حوزه نیز با تعریف نگهداری و تعمیرات آغاز می‌شود و این به جهت وجود تصورات غلط بسیاری است که در این حوزه مطرح می‌شود ...

ادامه

Calibration Iconبازرسی فنی

شرکت ایراتک با دارا بودن رتبه بازرسی فنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید صلاحیت های مورد نیاز از سازمان ملی استاندارد ایران خدمات زیر را در زمینه بازرسی های فنی ارائه می نماید:

ادامه

Calibration Iconکالیبراسیون

مهندسین مشاور ایراتک با داشتن مجوز کالیبراسیون مخازن و تجهیزات اندازه گیری میترینگ از اداره کل صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خدمات گسترده ای را در این زمینه ارائه می نماید.

ادامه